EN

Новини

Новини

Жокер Медиа Рентал обявява процедура за Доставка на Kомплект роботизираната следачна система - 1 бр. и Цифрова конзола за управление на осветление - 1 бр.

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на краен получател ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ ООД с предмет „Доставка на Kомплект роботизираната следачна система - 1 бр. и Цифрова конзола за управление на осветление - 1 бр.” с две обособени позиции:

Обособена позоция 1: Kомплект роботизираната следачна система - 1 бр.

Обособенапозиция 2: Цифрова конзола за управление на осветление - 1 бр.

Срок за подаване на оферти: 01.08.2023 г. – 08.08.2023 г.

Документите са кандидатстване може да откриете на следния линк:

https://jokermedia-rental.net/Isun/JMR_Za_Isun.rar

Свържете се с нас

С над 19 години опит Joker Media Rental е безапелационен лидер
в доставката на висококачествена техника и технически услуги за цялостна реализация на събития.