News

News

Жокер Медиа Рентал обявява нова процедура за Доставка на Kомплект роботизираната следачна система - 1 бр.

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на краен получател ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ ООД с предмет „Доставка на Kомплект роботизираната следачна система - 1 бр. иЦифровата конзола за управление на осветление - 1 бр.” с две обособени позиции:

Обособена позоция 1: Kомплект роботизираната следачна система - 1 бр.

Срок за подаване на оферти: 12.09.2023 г. – 20.09.2023 г.

 

Документите са кандидатстване може да откриете на следния линк:

https://jokermedia-rental.net/Isun/ЖМР-тръжни_ОП_1.rar

Contact us

With over 20 years of experience, Joker Media Rental is a market leader
in full-service rental of high-quality professional equipment and technical support for events.