News

News

Жокер Медиа Рентал обявява процедура за Доставка на Kомплект роботизираната следачна система - 1 бр. и Цифрова конзола за управление на осветление - 1 бр.

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на краен получател ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ ООД с предмет „Доставка на Kомплект роботизираната следачна система - 1 бр. и Цифрова конзола за управление на осветление - 1 бр.” с две обособени позиции:

Обособена позоция 1: Kомплект роботизираната следачна система - 1 бр.

Обособенапозиция 2: Цифрова конзола за управление на осветление - 1 бр.

Срок за подаване на оферти: 01.08.2023 г. – 08.08.2023 г.

Документите са кандидатстване може да откриете на следния линк:

https://jokermedia-rental.net/Isun/JMR_Za_Isun.rar

Contact us

With over 20 years of experience, Joker Media Rental is a market leader
in full-service rental of high-quality professional equipment and technical support for events.