News

News

"ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ ООД" сключи с Министерство на икономиката административен договор за безвъзмездна финансова помощ

На 26.08.2021 г. "ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ ООД" сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ

Contact us

With over 20 years of experience, Joker Media Rental is a market leader
in full-service rental of high-quality professional equipment and technical support for events.