BG

News

News

"ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ ООД" СКЛЮЧИ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

"ЖОКЕР МЕДИА РЕНТАЛ“ ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа BG-RRP-3.004-0504-C01 за проект „Технологична модернизация в предприятието“ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

 

Contact us

With over 20 years of experience, Joker Media Rental is a market leader
in full-service rental of high-quality professional equipment and technical support for events.